Göteborgs Skrivarsällskap
   
     
  Styrelsen Göteborgs skrivarsällskap är en förening vars syfte är att samla människor
  Historik som har intresse av det skrivna ordet i alla dess former.
  Kalendarium Skrivarsällskapet är ett forum för samtal kring skönlitteratur, poesi
  Cafékvällar eller annan text som man möter i samhället.
  Responsgrupper Cafékvällarna sista fredagen i varje månad är stommen i vår förening.
  Antologier Vi uppmuntrar våra medlemmar att vara med i responsgrupper.
  Fotogalleri Medlemsavgiften för Göteborgs skrivarsällskap är 200 kr/år
  Länkar och detta sätts in på PlusGiro: GSS 35 86 46 - 8
  Protokoll
   
  Stadgar  
  Kontakt GSS