Tillbaka till huvudsidan

 

   
     
  Göteborgs Skrivarsällskap är en förening vars syfte är att samla människor som har intresse av det skrivna ordet i alla dess former. I synnerhet ska skrivarsällskapet fylla ett behov för människor som skriver själva, men det skall även kunna vara ett forum för samtal kring skönlitteratur, poesi eller annan text som man möter i samhället.  
Vår främsta samlingspunkt är cafékvällarna sista fredagen varje månad då vi samlas i Frivilligcentralen Oscars lokaler. På cafékvällarna har vi uppläsning av texter. Detta är frivilligt och ett sätt att framföra sina texter eller kanske bara bryta rädslans barriär som hindrar många från att läsa inför publik. Ibland kan det hända att vi har en gäst som besöker oss. Caféservering förekommer i pausen.
Vi försöker även uppmuntra responsgrupper i vilka det är tänkt att medlemmarna själva träffas i mindre grupper och i egen regi för att ta emot synpunkter.

För att bli medlem i Göteborgs Skrivarsällskap sätter man in årsavgiften 200 kr
på GSS PlusGiro 35 86 46-8.
 
 

Styrelsen består av:

Ordförande: Staffan Svensson
Vice ordförande: Raoul André
Kassör:
Christian Lanciai
Sekreterare: Britten Hero
Ledamöter:
Ulla Edlén, Siv Gölin, Ingemar Hermansson, Leif-Göran Josefsson.
Revisor: Bengt Lofter

 
  För kontakt med Göteborgs Skrivarsällskap: gss_brev@yahoo.com  
     
   
   
     

Till: Huvudsidan/Historik/Kalendarium/Cafékvällar/Responsgupper/Antologier/Fotogalleri/Länkar/Stadgar /Protokoll